O‘zbekistonda barqaror texnologiyalar bozori sharhi

Mohiyati

Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki barqaror texnologiyalarni aniqlash, ularni O‘zbekistonda joriy etish imkoniyatlarini baholash va ularni o‘zlashtirishga to‘sqinlik qilayotgan to‘siqlarni aniqlashni o’ziga maqsad qilgandi.

Ushbu maqsadga erishishda, bizning jamoamiz O‘zbekistondagi barqaror texnologiya bozorini har tomonlama ko‘rib chiqdi.

Nimaga bu loyiha muhim/yaxshi/qiziqarli edi?

Uning ahamiyatini O‘zbekistonda ekologik barqaror va iqtisodiy jihatdan foydali texnologiyalarni ilgari surish orqali ta’kidlash mumkin. U barqaror texnologiyalarni qabul qilishga to’sqinlik qilayotgan to’siqlarni aniqlaydi.

Bu mavjud to’siqlarni samarali yechish orqali barqarorlik maqsadlariga erishish nuqtai nazaridan katta ahamiyatga ega.

Ko’rsatilgan xizmatlar

CIVITTA jamoasi topshiriq doirasida keng qamrovli xizmatlarni taqdim etdi, jumladan:

  1. 80 dan ortiq barqaror texnologiyalarni aniqladi.
  2. Ushbu texnologiyalarning O‘zbekistonda bandlik imkoniyatlarini baholadi.
  3. Barqaror texnologiyalarni o’zlashtirishga ta’sir qiluvchi bozor, tartibga solish, texnik va moliyaviy to’siqlarni baholadi.
  4. Bozorga kirishi past, lekin amalga oshirish uchun yuqori salohiyatga ega barqaror texnologiya sohalarini aniqladi.
  5. Investitsion grantlar olish huquqiga ega bo‘lgan xususiy sektorning potentsial foyda oluvchilarini aniqladi.
  6. Barqaror texnologiyalarni o’zlashtirishda potentsial sektor foyda oluvchilar imkoniyatlarini kengaytirish uchun treninglar va seminarlar o’tkazishni talab qiladigan sohalarni aniqladi.

Natijalar

CIVITTA jamoasi xizmatlarda aytib o’tilgan asosiy topilgan ma’lumotlar va natijalarni ta’kidlab, keng qamrovli hisobot tuzdi. Masalan, u to’siqlarni batafsil baholash, barqaror texnologiya sohalarini aniqlash va boshqalarni o’z ichiga olgan.

Loyihaning xulosalari va tavsiyalari O‘zbekistonda barqaror texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish salohiyatiga ega.